Hot tangail vabi in rain

Dhaka vabi HDdhaka vabi
Vabi porokia HDvabi porokia
Khulna vabi HDkhulna vabi
With vabi HDwith vabi
Kolkata vabi HDkolkata vabi
Jhuma vabi HDjhuma vabi
Hindi vabi HDhindi vabi