Khulna vabi

Dhaka vabi HDdhaka vabi
Khulna gf HDkhulna gf
Vabi porokia HDvabi porokia
With vabi HDwith vabi
Kolkata vabi HDkolkata vabi
Jhuma vabi HDjhuma vabi
Hindi vabi HDhindi vabi